Dotazník uchazeče

Povinná pole jsou označena *

Osobní info

Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Místo narození *

Kontakt

Ulice *
Město *
PSČ *
Telefon *
E-mail

Vzdělání *

typ škola obor rok ukončení
základní
střední škola
vyšší
vysoká škola

Pracovní poměr

Zaměstnán * zaněstnán(á)
nezaměstnaný(á)
Chci pracovat * ve výrobě
v administrativě
Zahájení * ihned
dohodou
dvouměsíční výpověď
datum (upřesněte prosím):

Historie zaměstnání

Od - do Zaměstnavatel Profese Náplň práce

Jazyky

Angličtina základy
dobré
vynikající
Jiný jazyk (upřesněte)
základy
dobré
vynikající

Průkazy

Řidičský průkaz * Ano
Ne
Svářečský průkaz * Ano
Ne
Průkaz na vysokozdvižný vozík * Ano
Ne

Ostatní

Práce s MS Office základy
dobré
programování
Ostatní počítačové dovednosti
Ostatní dovednosti

Zde vyplňte státní zkoušky, kurzy a jiné kompetence. Jeden záznam na řádek.

Ostatní dovednosti

Zde vyplňte technické, administrativná a manuální dovednosti. Jeden záznam na řádek.

Požadovaná pozice

V případě, že požadujete specifickou pracovní pozici, můžete vybrat ze seznamu.

Životopis


Životopis můžete přiložit v následujících formátech: PDF, DOC, RTF a TXT. Maximální povolená velikost souboru je 5 MB.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Prohlašuji, že souhlasím s tím, aby Správce, kterým je Muramoto Manufacturing Europe s.r.o., IČO 272 48 887, sídlem Žebrák, Skandinávská 991, PSČ 267 53,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 107532 zpracovával mé osobní údaje v rozsahu:

  • identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, datum narození)
  • adresní údaje (bydliště)
  • kontaktní údaje (e-mail, tel.č., označení FB nebo LinkedIn profilu)
  • ostatní údaje nepřímé
  • studijní výsledky - nejvyšší dosažené vzdělání, znalosti a dovednosti uchazeče, druh odborných osvědčení a další technické dovedností
  • požadavky uchazeče – druh pracovní pozice, o kterou se uchází, jakou požaduje nástupní mzdu a možné datum nástupu, dále pak poslední zaměstnavatel a poslední pracovní pozice, případně jiné brigády
  • další osobní údaje uvedené uchazečem do životopisu, průvodního dopisu, žádosti o zaměstnání a dalších forem vyjádření uchazeče, včetně případně připojené fotografie, zasílaných, příp. předávaných Správci

Údaje budou zpracovány za účelem mého přizvání a mé následné účasti na výběrovém řízení na pozici vybranou v tomto internetovém formuláři u Správce.

Údaje budou uchovávány po dobu 2 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Souhlasím rovněž s tím, aby mé osobní údaje byly předány ke zpracování za stanoveným účelem příslušným zpracovatelům (IT subjekty). Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně, když mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a jejich změny se zavazuji Správci neprodleně oznámit. Současně svým níže připojeným podpisem stvrzuji, že jsem k dnešnímu dni byl/byla informována o zpracování osobních údajů, jakož i možnosti odvolat tento svůj souhlas.

» Více informací o zpracování osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů