../ Mumamoto Manufacturing Europe s.r.o.

GDPR


. . . Načítání . . .

Ochrana osobních údajů

Na této stránce se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme. Zpracováváme-li Vaše osobní údaje, získáte zde podrobné informace o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit. Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a tom, jak je uplatnit, naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých skupin osob, jejichž osobní údaje zpracováváme, resp. označeními jednotlivých zpracování.

  1. I. Zaměstnanci
  2. II Uchazeči o zaměstnání
  3. III. Marketing (informování o službách a zboží, včetně obchodních sdělení)
  4. IV. Dodavatelé zboží a služeb a jejich zástupci
  5. V. Kamerové systémy

I. Osobní údaje o zaměstnancích – zpracování osobních údajů zaměstnanců pro plnění právních povinností zaměstnavatele (realizaci pracovního závazku) a pro uplatnění a ochranu práv a právních zájmů zaměstnavatele.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné zde.

II. Uchazeči o zaměstnání – v souvislosti s výběrem uchazečů o zaměstnání na vypsané pracovní místo společnost potřebuje shromáždit a nejméně po dobu výběru zpracovat identifikační a kontaktní údaje uchazeče, stejně jako údaje o jeho dosaženém vzdělání, kvalifikaci a předchozí praxi.

Projevil-li uchazeč, pro případ, že nebyl vybrán nebo ve chvíli, kdy společnost nepoptávala žádnou pracovní sílu, zájem, aby byl zařazen na seznam potenciálních zaměstnanců, kteří budou oslovováni s vhodnými pracovními nabídkami, uděluje tím souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním pracovních nabídek na jeho adresu elektronické pošty. Společnost bude osobní údaje uchazeče zpracovávat po dobu 6 měsíců od udělení souhlasu. Zpracovávány budou identifikační a kontaktní údaje uchazeče, údaje o jeho předchozí praxi a dosaženém vzdělání a kvalifikaci.

Souhlas se zpracováním ve smyslu předchozího odstavce lze kdykoli odvolat. Důsledkem odvolání souhlasu bude vymazání ze seznamu zájemců o zaměstnání. Pro příště nebudou takovému člověku zasílány nabídky pracovního uplatnění ve společnosti.

Komplexní informace o zpracování ze strany společnosti, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné zde.

III. Marketing – shromáždění a zpracování údajů za účelem určování nejvhodnější nabídky služeb zákazníkům, za účelem podpory prodeje a renomé společnosti, mimo případy zpracování osobních údajů ve smyslu bodu VII. a VIII. níže.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné zde.

IV. Kontaktní údaje dodavatelů služeb nebo zboží, případně jejich zástupců –uchování kontaktních údajů kvůli uzavření smluvního vztahu a údaje nezbytné pro realizaci smluvních vztahů s dodavatelem služeb nebo zboží. Případně uchování kontaktní údajů zástupců (zaměstnanců, statutárních zástupců nebo jiných určených osob) dodavatelů.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné zde.

V. Kamerový systém – společnost ze svých prostor (kancelářské, skladové a výrobní budovy) pořizuje kamerový záznam pro účely ochrana svého majetku, života a zdraví zaměstnanců a třetích osob (např. zákazníků). Záznam může být užit například k uplatnění práv z odpovědnosti za škodu a předán orgánům činným v trestním řízení.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné zde.